joi, 23 octombrie 2014

Sistemul informaţional şi sistemul informatic

Sistem informaţional

Un  sistem informaţional se poate defini ca fiind ansamblul de elemente implicate în
procesul de colectare, de transmisie, prelucrare de informaţie, informaţiei revenindu-i
rolul central din sistem. 
În cadrul sistemului informaţional se regăsesc : informaţia vehiculată, documentele
purtătoare de informaţii, personalul, mijloace de comunicare, sistemele de prelucrare
(de regulă, automată) a informaţiei, etc. Printre posibilele activităţi desfăşurate în cadrul
acestui sistem, pot fi enumerate : achiziţia de informaţii din sistemul de bază,
completarea documentelor  şi transferul acestora între diferite compartimente,
centralizarea datelor, etc.

În sensul cel mai larg, un sistem informaţional se referă la diversele interacţiuni dintre
oameni, procese, date  şi tehnologii; astfel, termenul nu se referă numai la aspectele
legate de TIC pe care o organizaţie le utilizează, cât  şi la modul în care oamenii
interacţionează cu tehnologia în scopul de a oferi suport pentru procesele de afacere.
Sistemul informaţional reprezintă un ansamblu de fluxuri  şi circuite informaţionale
organizate într-o concepţie unitară. 

În orice domeniu de activitatea economică sau socială, există un flux informaţional pe
baza căruia se desfăşoară orice activitate. La nivelul unui agent economic, sistemul
informaţional asigură legătura dintre sistemul decizional  şi cel operaţional (sistem de
conducere  şi sistem de execuţie); astfel, funcţionarea sistemului informaţional
presupune desfăşurarea următoarelor activităţi:
- introducerea datelor cu privire la sistemul operaţional
- prelucrarea datelor în scopul asigurării de informaţii utile în procesul de decizie
- obţinerea informaţiilor solicitate, ca apoi să se adopte decizii ce vor fi transmise
sistemului operaţional
- efectuarea controlului şi urmăririi respectării deciziilor.

Sistemul informatic

În cadrul unui sistem informaţional, majoritatea activităţilor se pot desfăşura cu ajutorul
tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare şi apoi rezultatul poate fi transferat mai
departe, către alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face  şi el pe cale
electronică prin intermediul unei reţele de calculatoare.

Ansamblul de elemente implicate în  tot acest proces de prelucrare  şi transmitere a
datelor pe cale electronică alcătuiesc un sistem informatic. 

Într-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor,
componente hardware şi software, datele prelucrate, personalul ce exploatează tehnica
de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc. 

Raportul sistem informaţional-sistem informatic: sistemul informaţional include în
cadrul său sistemul informatic, acesta din urmă fiind o componentă esenţială a primului.

Trebuie reţinut faptul că sistemul informaţional nu trebuie confundat sau suprapus
complet cu sistemul informatic. În general, sistemul informatic se interpune între
sistemul decizional şi cel operaţional ca şi în figura 2.

Sistemul informatic este un ansamblu structurat de proceduri şi echipamente electronice
care permit prelucrarea automată a datelor şi obţinerea de informaţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu